Cirkevná spojená škola, Jiráskova 5, 085 27 Bardejov

 

Riaditeľstvám

bardejovských CZŠ

                                                                                                         

 

                                                           Vybavuje/linka                                               Bardejov

                                               Mgr. A. Dubovecký/0904675560                             27.4.2018

                                                           dubovecky@cigybar.sk

 

VEC:

V Y H O D N O T E N I E

turnaja v malom futbale mladších žiakov bardejovských cirkevných ZŠ

 

Usporiadateľ                         : Cirkevná spojená škola , Jiráskova 5, 085 27 Bardejov

Termín                                  : 26.4.2018 /štvrtok/ o 8.30 hod.

Miesto                                    : Bardejov, športová hala - telocvičňa

Riaditeľ turnaja                   : Mgr. Martin Šmilňák

Tajomník turnaja                 : Mgr. Anton Dubovecký

Rozhodca                              : Mgr. Jozef Matej

Technické zabezpečenie       : Mgr. Jozef Matej

Kategória                              : mladší žiaci nar. 1.1.2005 a ml. bardejovských cirkevných ZŠ

Odmena                                 : diplomy, poháre a medaily

 

Výsledky:

CSŠ – CZŠ sv. Egídia „A“                - CSŠ – CZŠ sv. Egídia „B“              8:1                  

CZŠ s MŠ sv. Faustíny D. Lúka        - ZŠ s MŠ bl. Zefyrína Poštárka        4:2

CSS – CZŠ sv. Egídia „A“                - CZŠ s MŠ sv. Faustíny D. Lúka     5:1

ZŠ s MŠ bl. Zefyrína Poštárka          - CSŠ – CZŠ sv. Egídia „B“              1:2

CSŠ – CZŠ sv. Egídia „A“                - ZŠ s MŠ bl. Zefyrína Poštárka        9:1

CZŠ s MŠ sv. Faustíny D. Lúka        - CSŠ – CZŠ sv. Egídia „B“              0:1

 

Poradie:           1. CSŠ – CZŠ sv. Egídia „A“           3 3 0 0             22:  3   9

2. CSŠ – CZŠ sv. Egídia „B“                        3 2 0 1               4:  9   6

                        3. CZŠ s MŠ sv. Faustíny D. Lúka    3 1 0 2               5:  8   3

                        4. ZŠ s MŠ bl. Zefyrína Poštárka      3 0 0 3               4:15   0

 

Spracoval. Mgr. A. Dubovecký

 

 

                                                                       Mgr. Martin Šmilňák

                                                                          riaditeľ školy, v. r.