V stredu 13.9. piataci sprevádzaní pánom kaplánom Matejom, triednymi učiteľmi a sestrou Janou Pavlou

prežili vo farskej záhrade duchovnú obnovu o viniči, vinohradníkovi a plodoch.

Snažili sa vytvoriť spoločenstvo s Pánom a cez Ježišovu lásku aj medzi sebou,

keďže začínajú novú etapu vzdelávania na 2. stupni s novými triednymi učiteľmi aj spolužiakmi.