Vyhodnotenie zbierky "Tehlička pre Afriku"

                 Keňa-región Korr

             počas pôstneho obdobia 2018

1. stupeň:         523 Eur    /8 tried/

2. stupeň:         282 Eur   /10 tried/

Gymnázium:      63 Eur   /4 triedy/

________________________________

Spolu:               868 Eur